​Saml nætter og få bonus

​Se mere - klik her​

PERSONDATAPOLITIK

VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Hotel Gudenå er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig:

Hotel Gudenå

Vongevej 41 – 7160 Tørring

CVR-nr.: 30940938

Telefon: 22205080

E-mailadresse: hotel@madbooking.dk

RETSGRUNDLAG OG FORMÅL MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

NÅR DU BRUGER VORES WEBSITE, INDSAMLES FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER

Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger: IP-adresse, demografiske og geografiske data samt tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon og oplysninger om, hvilke sider du klikker på (interesser). Din IP-adresse anonymiseres hvilket ikke gør det muligt at henføre IP-adressen til dig.

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil, og selv indtaster informationerne i forbindelse med tilmelding af nyhedsbrev og udfyldelse af kontaktformular, behandles endvidere:

•Navn

•Telefonnummer

•E-mail

•Virksomhed

Ovenstående oplysninger opbevares indtil, at du tilbagetrækker dit samtykke. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Oplysningerne bruges til statistiske analyseformål og til at optimere vores services og indhold; herunder analyse af generel brugeradfærd og re-marketing. Desuden bruges oplysningerne til at kunne levere de services, du har efterspurgt, eksempelvis at blive kontaktet omkring salgstilbud eller nyhedsbrev.

Oplysningerne stammer fra data indsamlet ved brug af browser cookies. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Oplysningerne slettes når du tilbagetrækker dit samtykke eller der ikke længere er et legitimt formål med behandlingen.

HVIS DU SØGER JOB HOS OS, BEHANDLES FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER

For at behandle jobansøgninger gemmer vi de fremsendte e-mails fra kandidater inklusive dokumenter som ansøgning, CV, udtalelser, beviser mv. Vi gemmer kun oplysninger, som er fremsendt af kandidaten selv. Ved at du fremsender din ansøgning, så giver du hermed samtykke til, at Hotel Gudenå må opbevare din ansøgning i 6 måneder.

Vi gemmer ikke uopfordrede ansøgninger.

Indsamling af ovenstående oplysninger sker med henblik på at indgå en ansættelsesaftale og oplysningerne opbevares indtil, at du tilbagetrækker dit samtykke eller slettes automatisk efter 6 måneder.

NÅR DU HANDLER HOS OS, BEHANDLES FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER

Kategorier af personoplysninger

For at kunne behandle kunder og potentielle kunders forespørgsler på bedste vis gemmer vi følgende oplysninger:

Firmanavn, adresse og CVR-nr.

Kontaktpersonens fulde navn, telefonnummer og e-mail

Hvis du indgår en aftale om et arrangement med Hotel Gudenå, kan der være andre oplysninger, som er relevante for os at gemme som fx:

•Deltagerlister med navne og e-mails

•Særlige behov

•Diverse

Oplysningerne indsamles direkte hos kontaktpersonen eller via CVR registret.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Det retslige grundlag for at opbevare ovenstående data sker med henblik på at indgå en kontrakt.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af indgået kontrakt og interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi gemmer dine personoplysninger af følgende årsager:

•For at kunne kontakte dig

•For at kunne levere vores ydelse til dig

•For at kunne udvikle vores ydelser

•For at kunne lave statistiske beregninger

Oplysningerne gemmes internt eller hos ekstern databehandler til der ikke længere er et legitimt formål med behandlingen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante databehandlere, som fx vores bogføringssystem og arrangementssted. Dette gøres med henblik på at yde den bedste service over for dig.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De personoplysninger, som vi behandler, stammer fra kontaktpersonen eller anden medarbejder i den virksomhed, som ønsker at benytte vores ydelse.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til en hver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os, se kontaktoplysninger under punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det således først virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række andre oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset; ved brug af denne ret må vi fremover kun behandle oplysningerne (bortset fra opbevaring) med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Ved brud på datasikkerhed

I tilfælde af sikkerhedsbrud med risiko for kompromittering af persondata vil Hotel Gudenå underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Hotel Gudenå persondatapolitik fra den 20. maj 2018.

Vi passer på dine personlige oplysning

Samtykke til at bruge dine persondata
Den nye lovgivning kræver bl.a. at gæster som står i vores gæstekartotek skal have afgivet et skriftligt samtykke til at få gemt persondataen.

Vi vil gerne bede om dit samtykke til, hvordan vi må bruge dine persondata.
- Må vi opbevare dine data ud over 2 år, som er hvad den nuværende terrorlovgivning maksimum kræver?
- Må vi gemme dine data i et kundekartotek til fremtidige bookinger?

- Personoplysninger videregives kun til følgende 3.part: AK Techotel A/S - vores leverandør af bookingsystem og kundedatabase.​

​Klik HER for at ændre dit samtykke i vores gæstekartotek.

Firmainformation​

Hotel Gudenaa

Cvr: 40078614

Adresseinformation

Vongevej 41

7160 Tørring

Kontaktinformation

Telefon: 22 20 50 80

Mail:​ hotel@madbooking.dk

Firmainformation​

Madbooking

Cvr: 40078614

Adresseinformation

Vongevej 41

7160 Tørring

Kontaktinformation

Telefon:  22 20 50 80

Mail:​ mad@madbooking.dk 

​Vurderet 3.4 / 5 stjerner på baggrund af 48 anmeldelser på Facebook